JOIN THE TEAM 

CURRENTLY HIRING

ART

DIRECTOR

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՝ 

Ղեկավարել Դիզայն թիմ
Գովազդային արշավների վիզուալների ստեղծում մտքից մինչեւ դիզայն եւ կիրառություն

Բրենդինգի եւ բրենդ ստեղծելու եւ կառուցելուն ուղված ստրատեգիկ վիզուալացում
Հաղորդակցություն և հաշվետվության տրամադրում Կրեատիվ Ղեկավարին

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՝

 

Գրաֆիկական եւ / կամ իլլուստրատիվ բնույթի դիզայների փորձ

Դիզայն թիմ ղեկավարելու փորձ
Դիզայնի գործիքների (Adobe Creative Suits կամ համարժեք այլ ծրագրերի փաթեթ)-ի հիմնական ծրագրերի գերազանց գիտելիք

Փիլիսոփայության մասին գիտելիք

Հետազոտություն իրականացնելու գիտելիք
Կոնցեպտի մշակման կարողություն եւ վիզուալիզացնելու արդյունավետ մոտեցում

Թիմին ուղություն տալու կարողություն

Կրեատիվ Ղեկավարին զեկուցում եւ մտքերի ներկայացում 


Ուղարկեք CV, portfolio և նամակ՝ բացատրելով, թե ինչու եք ցանկանում աշխատել Reezalt Creative Labs-ում info@reezalt.com հասցեին։ Աշխատանքը լրիվ դրույք է։ Եթե կարծում եք, որ հենց Դուք եք լինելու Reezalt-ի նոր թիմակիցը, ապա ուղարկեք Ձեր CV-ն info@reezalt.com էլ․հասցեին վերնագրում նշելով “ART DIRECTOR”:

GRAPHIC

DESIGNER

Responsibilities: 

 

Creating designs for SMM posts, ad campaigns and other advertising practices

Conceptualizing brand concepts and philosophies

Visualizing ideas and concept for Reezalt's branding practice 

 

Requirements: 
 

Higher education in design and arts

Proven work experience as a mid level graphic designer at a creative agency 

A portfolio of published work

Ability to meet deadlines

The ability to handle multiple tasks simultaneously

MOTION

DESIGNER

RESPONSIBILITIES: 

Use after affects and other motion design software to create kinetic typography visualizations

Use after affects to create animations for digital advertising campaigns and social media marketing

Edit Reezalt's weekly vlog and 

Perform other motion design and video editing tasks as needed
 

REQUIREMENTS: 
 

Higher education in visual arts

Training in motion design 

Experience as a motion designer and video editor 

Published portfolio

DIGITAL

ADVERTISER

If you:
 

Have a passion for advertising and want to use visuals, text, and messages to appeal to a specific audience

Have basic knowledge of digital marketing concepts

Have experience with running a social media page or two for at least a year

(Researching a topic for 3 minutes via Google and then paraphrasing the content to post an image is not considered experience with running a social media page)

Have graduated from college

Love writing, a lot.

Know English, Russian & Armenian exceptionally well

Don’t change the channel when commercials turn on to try to analyze the ad’s

message

Love design and have fun criticizing and giving feedback to make a design look

beautiful

Can interact with people on a daily basis to discuss advertising issues related to

products & services

Are not afraid of numbers, statistics, math and logic - and are good at all of that

Are punctual, discrete, creative, fun and responsible
 

And want to: 

 

Grow as a professional and become a kickass social media marketing expert

Help large brands from Armenia and abroad meet their marketing & sales

objectives through advertising campaigns

Interact with C-level clients and learn about the business operations of dozens of more than a dozen industries


Interact and learn from a team of advertisers, marketers, designers, and creatives

 

Then go ahead and send your CV and cover letter explaining how you'll create value for Armenia's fastest growing creative agency to info@reezalt.com